ویدئوهای وبینار آموزشی آنلاین

در این صفحه فیلم وبینارهای امنیتی کوییک هیل را می توانید مشاهده و یا دانلود نمایید.

وبینار آموزشی آنلاین

وبینارهای قبلی

اینترنت اشیا و چالش های امنیتی پیش رو

در این وبینار آموزشی، ضمن معرفی فناوری اینترنت اشیا و کاربردهای آن، چالش های امنیتی و تهدیدات جاری و آینده این فناوری شرح داده شده است.

« دیدن ویدئو « دیدن اسلاید
وبینار آموزشی آشنایی و مقابله با باج افزارها

در این وبینار آموزشی، تاریخچه پیدایش انواع باج افزارها (Ransomware)، روش های نفوذ و نحوه مقابله با آنها شرح داده شده است.

« دیدن ویدئو « دیدن اسلاید
آشنایی با کوییک هیل اندپوینت سکیوریتی

معرفی شرکت تکنولوژی های کوییک هیل و محصولات سازمانی با تاکید بر سکورایت اندپوینت سکیوریتی کوییک هیل

« دیدن ویدئو « دیدن اسلاید


Share your feedback or suggestions for this website at [email protected]