ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش فروش و امور مالی

سوالات پیش از خرید ، پیگیری سفارش، تغییر در سرویس، مسائل مالی و کلیه موارد مرتبط

 پشتیبانی فنی

شامل سوالات و اشکالات فنی در رابطه با محصولات

 ثبت واریز کارت به کارت/حساب

اگر از طریق کارت به کارت یا واریز به حساب مبلغی را پرداخت نمودید از این بخش ما را مطلع نمائید

 شکایات،نظرات ،پیشنهادات و انتقادات

دریافت و پیگیری شکایات،نظرات،پیشنهادات و انتقادات

 جذب پرسنل

درصورت تمایل همکاری با ما در این قسمت مطرح نمائید